CLIO Professional – brand đầu tiên của CLUB CLIO được thành lập vào năm 1993 bởi một nhóm các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Năm 1998, ra mắt của hàng đầu tiên ở Seoul, Hàn Quốc. Đến nay, CLUB CLIO phát triển với 5 thương hiệu CLIO Professional, Peripera, Goodal, Healing Brid và Dermatory. Năm 2018, chính thức ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam.

Date: Aug 2018

Role: Designer

Client: CLUB CLIO