Domeridone GSK 10mg là thuốc điều trị triệu chứng khó tiêu sau bữa ăn do thức ăn chậm xuống ruột của tập đoàn dược phẩm Glaxo Smith Kline.

Hình ảnh minh hoạ được lấy ý tưởng từ ống trượt nước  (hình ảnh phần ruột trong cơ thể) với hình ảnh những thức ăn kẹt trong lòng ống, mang nét vui tươi hơn người xem dễ cảm nhận thông điệp truyền tải.

Date: Jul 2017

Client: Glaxo Smith Kline