Domeridone GSK 10mg là thuốc điều trị triệu chứng buồn nôn. Thiết kế sử dụng hình ảnh minh hoạ được lấy ý tưởng từ ống trượt nước (hình ảnh phần ruột trong cơ thể) với hình ảnh những thức ăn kẹt trong lòng ống. Các sản phẩm thuốc thường mang hình ảnh quảng cáo đa phần nặng về thuốc nên ý tưởng này mang lại gì đó vui tươi hơn người xem dễ cảm nhận thông điệp truyền tải.

Date: Jul 2017

Client: Glaxo Smith Kline

Chia sẻ về