Taleed Academy là trung tâm anh ngữ được thành lập vào năm 2013 với khẩu hiệu “Taleed – The beginning of success”. Taleed được ghép bởi từ Talented & Seed mang ý nghĩa là “hạt giống tài năng”. Nhận diện thương hiệu Taleed Academy được lấy ý tưởng từ hình ảnh chiếc máy bay giấy thể hiện cho phương châm của trường, kết hợp màu xanh và vàng của sự tự tin, năng động tạo làm màu sắc nhận diện.

Date: Dec 2015

Client: Taleed Academy